WAAROM?

  • Een statuut toevoegen is verplicht zodra er een contract moet gemaakt worden voor een uitzendkracht. Hiermee wordt bepaald onder welke RSZ-categorie de dimona van een arbeidscontract zal verstuurd worden.  (Bv. bediende, arbeider, jobstudent, werkstudent, flexi-job, bouw, etc...) 

  • Er kunnen meerdere statuten gekoppeld worden aan dezelfde uitzendkracht. (Bv. In week 1 werkt een UZK als bediende bij een winkel als verkoper. In week 2 werkt diezelfde UZK als arbeider in een productiebedrijf)

  • Aan elk statuut kan een apart BV-percentage gekoppeld worden. Hiermee wordt de vaste inhouding van de bedrijfsvoorheffing bepaald voor alle contracten onder datzelfde statuut. 

HOE?

  • STAP 1  = Klik op het tabblad 'Statuten':
  • STAP 2 = Klik op de knop 'Toevoegen':
  • STAP 3 = Kies de juiste RSZ-categorie en bepaal het BV-percentage:


OVERZICHT

Zodra het statuut is aangemaakt zal dit te zien zijn in het overzicht van alle statuten. 


WNNR

Per statuut wordt er ook een Wnnr (= werknemersnummer) toegekend. Deze wnnr wordt door het systeem gebruikt in elk contract. Één UZK kan dus meerdere werknemersnummers hebben naargelang het aantal statuten.