WAAROM?


De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is een elektronisch bericht waarmee de werkgever elke in- en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. Er zijn 4 types van Dimona-aangiften: 

 1. Dimona IN 

 2. Dimona OUT 

 3. Dimona WIJZIGING 

 4. Dimona ANNULATIE
   

VERSCHILLENDE DIMONATYPES

1. Dimona IN
Door middel van een Dimona 'IN' kan de verzender een nieuwe Dimona-periode creëren 

2. Dimona OUT

Door middel van een Dimona 'OUT' kan de verzender van een aangifte een bestaande Dimona-periode afsluiten. Een voorwaarde voor de afsluiting van een Dimona-periode is dat de oorspronkelijk aangegeven periode (via de dimona IN)  nog geen einddatum bevat

3. Dimona WIJZIGING

Door middel van een Dimona 'WIJZIGING' kan de verzender een bestaande Dimona-periode wijzigen. Met de Dimona WIJZIGING kunt u alleen de volgende zaken wijzigen:

 • de begin- en einddatum van het contract

 • de begin- en einduren van het contract 

 • de Student@Work-uren als het om een studentencontract gaat

4. Dimona ANNULATIE

Door middel van een Dimona 'ANNULATIE' kan de verzender een bestaande Dimona-periode annuleren. Dit kan door eenvoudigweg het nummer van de te schrappen dimonaperiode (= het arbeidscontract) in te voeren.


WANNEER?

Het tijdstip waarop u een aangifte moet indienen opdat ze niet als laattijdig beschouwd zou worden, hangt af van het type van aangifte:


Type

Wanneer aangifte doen?

Dimona IN

Uiterlijk op het moment dat de werknemer begint te werken --> Dus vóór aanvang van de tewerkstelling. 

Dimona OUT

Uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de juridische of contractuele relatie tussen werkgever en werknemer.

Dimona WIJZIGING

 • Als de begindatum is vervroegd --> uiterlijk op het moment dat de werknemer begint te werken.

 • Als de einddatum is vervroegd --> uiterlijk op de eerste werkdag na de uitdiensttreding van de werknemer

 • Als de einddatum is verlaat --> uiterlijk op het moment dat de werknemer begint te werken; de eerste werkdag na de oorspronkelijk meegedeelde einddatum

Dimona ANNULATIE

Uiterlijk op de meegedeelde begindatum


HOE AANGIFTES VERSTUREN?


1. AUTODIMONA

De communicatie met de RSZ is in 2 richtingen geautomatiseerd (= autodimona) in PratoFlex. PratoFlex controleert op vaste tijdstippen welke contracten nog aangegeven moeten worden en leest de bestanden die van de RSZ komen ook weer automatisch in. 

Elke actie in PratoFlex met betrekking tot een dimona leidt tot een wijziging van de dimonagegevens (= dimonastatus, dimonanummer, enz...) in PratoFlex.

2. MANUELE AANGIFTE
Als gebruiker kunt u de dimona-aangifte ook manueel starten via de knop ‘Acties’ -->  ‘Dimona’ --> 'Aangeven geselecteerde contracten' in het contractenoverzicht.


WAT MET BETAAL- OF SUBCONTRACTEN?


Betaal- en subcontracten worden nooit verstuurd met een dimona naar de RSZ. Voor subcontracten wordt de dimonastatus van het mastercontract waaraan het subcontract is gekoppeld weergegeven. Deze status wordt voorafgegaan door ‘M’ (van ‘Mastercontract’) om aan te geven dat het niet om de status van het weergegeven subcontract gaat maar dat van het overkoepelende mastercontract.


Bijvoorbeeld: ‘M: OK’ of ‘M: Te Verzenden':