De contactgegevens van de particulier worden best ingevuld bij de inschrijving.

Natuurlijk kunnen ze ook later worden aangevuld of gewijzigd.


In het tabblad 'Overige' is hier plaats voor voorzien.Door op de knop 'toevoegen' te klikken open je de grid. Langs hier is het mogelijk om een e-mailadres, telefoon-, fax- of gsmnummer toe te voegen, afhankelijk van de gekozen optie.


In het veld 'E-mail' of 'Nummer' vul je het e-mailadres, telefoon-, fax- of gsmnummer in.


Het veld 'Omschrijving' is een vrij tekstveld waar je zelf een omschrijving kan toevoegen.


Bij de ingave van een e-mailadres of gsm nummer, is het de bedoeling dat één adres of nummer wordt aangeduid als 'Standaard' zodat het systeem weet welk e-mailadres of gsm nummer het mag gebruiken bij de mail- of sms module. Zie MOD0004: Individule SMS sturen naar werknemer of particulier en MOD0005: Bulk SMS sturen naar werknemer of particulier voor meer info over de SMS module.


Dit kan je doen door het vinkje 'Standaard e-mailadres' of 'Standaard nummer' aan te vinken.


Wanneer er geen standaard nummer of standaard e-mailadres is gekozen en je probeert het ingegeven nummer of e-mailadres op te slaan, geeft het systeem een melding:of 
Het standaard gsm nummer en het standaard e-mailadres worden bovenaan de pagina weergegeven, in de vak eronder worden de gegevens herhaald en is er ruimte voor alle andere nummers/e-mailadressen.
Knop 'SMS'

Als de SMS-module geactiveerd is, is de knop 'SMS' beschikbaar.

Zodra je op de knop klikt, opent het ingavescherm.
Afhankelijk van de geïnstalleerde/gekozen opties kan je kiezen voor 'Standaard SMS', 'Prio SMS' of 'Virtuele SMS'.


Het veld 'Tekst' is een vrij tekstveld. Hier kan je de boodschap van de SMS typen. Rechtsonder het tekstveld, zie je in de screenshot 0/0. Hier kan je opvolgen hoeveel tekens er gebruikt zijn en in hoeveel berichten de boodschap verstuurd zijn.


Ten slotte is er de optie om een opvolging aan te maken voor de virtuele SMS. In HAN0001: Opvolgingsmodule vind je meer info over de opvolgingsmodule. Knop 'Email'

Wanneer de mailingmodule correct is ingesteld, kan je een particulier rechtstreeks vanuit het systeem mailen.

Het mailvenster opent wanneer je klikt op de knop 'Email'. 
De verzonden e-mails worden gelogd en zijn raadpleegbaar via 'Scherm' - 'Verzonden e-mails'.Vinkje 'Particulier wenst niet (onnodig) gecontacteerd te worden via SMS.'

Comfrom de GDPR richtlijnen, kan de particulier aangeven dat hij/zij niet 'onnodig' gecontacteerd wenst te worden via SMS.

Wanneer je op de knop 'SMS' klikt en de SMS module is ingesteld, krijg je een boodschap dat SMS'en niet toegestaan is voor de particulier/prospect;Vinkje Particulier wenst niet (onnodig) gecontacteerd te worden via e-mail.

Comfrom de GDPR richtlijnen, kan de particulier aangeven dat hij/zij niet 'onnodig' gecontacteerd wenst te worden via e-mail.

Wanneer de mailingmodule geconfigureerd is, krijg je de boodschap: