Functionele verbeteringen 


 1. Verbetering KM berekening scherm


We hebben onderstaande knop weggehaald om te voorkomen dat je de kilometervergoedingen kan berekenen, zonder eerst het aantal kilometer te berekenen. Op deze manier garanderen we dat je eerst het aantal afgelegde kilometers moet berekenen, alvorens je de vergoedingen kan berekenen.

 1. Attest borstvoedingsverlof


Het is vanaf nu mogelijk om een attest borstvoedingsverlof toe te voegen in CheQpoint. Je kan het attest terugvinden als type bij het toevoegen van een attest in het tabblad ‘Attesten’ in de werknemersfiche. Dit attest is puur informatief, voor alle klanten (ook de klanten die de verloning via Prato Loonsecretariaat doen). 1. Prestatiecodes rouwverlof


Naar aanleiding van veranderingen in de wetgeving in het kader van rouwverlof, zijn er twee nieuwe prestatiecodes beschikbaar:

 • KVB: Klein verlet bijkomend rouwverlof

 • KVR: Klein verlet rouwverlof


Loopt de verloning via het Prato Loonsecretariaat, dan is alles al correct geconfigureerd.


OPGELET: klanten die vanuit CheQpoint exporteren naar een extern sociaal secretariaat (dus niet Prato), moeten deze codes sowieso configureren in overleg met hun sociaal secretariaat. Als je dit niet doet krijg je een blokkerende melding bij de export naar het sociaal secretariaat, zelfs al staat de code niet in een planning.


De juiste configuratie doorgeven kan op een paar manieren via het instellingenscherm voor prestatiecodes:

 • Als de prestaties moeten doorstromen naar het sociaal secretariaat, moet je de juiste code doorgeven in kolom ‘Looncode soc. sec. 1’ (of 2). De juiste code is bepaald door het loonsecretariaat, niet door Prato. 

 • Indien de prestaties niet mogen doorstromen naar het sociaal secretariaat, dan moet je de de kolom ‘Voor export soc. sec. 1’ (of 2) op '-1' zetten (code niet toegestaan bij export). 


Indien je meer vragen hebt, kan je kijken in de documentatie: https://prato.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/29000029609-ins0003-prestatiecodes Voor verdere vragen kan je Customer Care contacteren via customercare@prato.be


 1. Bijlagen bepaalde duur


De bijlagen van bepaalde duur zijn vanaf deze release geactiveerd en beschikbaar voor alle klanten. Meer informatie over de bijlagen van bepaalde duur, vind je terug in de handleiding:

https://prato.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/29000038065


OPGELET: als je gebruik maakt van maatwerk templates voor de bijlagen, dan moet je deze correct configureren. Anders zullen de gegenereerde documenten voor bijlagen van bepaalde duur er niet correct uitzien (bijlagen van onbepaalde duur zullen wel correct blijven werken). Een handleiding voor de configuratie vind je hier:

https://prato.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/29000038856 1. Bijlagen bepaalde duur onder een andere bijlage van bepaalde duur


Het is vanaf nu mogelijk om onder een bijlage van bepaalde duur, nog een extra bijlage van bepaalde duur te hangen. 1. Weekcontracten over het einde van de maand


Enkel voor koppeling Prato Loonsecretariaat


Het is vanaf nu mogelijk om weekcontracten aan te maken, die over het einde van de maand heen vallen. Voorheen was het verplicht om hier telkens twee contracten voor aan te maken. Eén voor het deel van de week dat valt in de eerste maand, en een ander voor het deel van de week dat valt in de tweede maand. Dit is nu niet langer nodig en je kan nu gewoon zoals voor iedere andere week, een weekcontract aanmaken met de gewone start- en einddatum. 1. Einddatum verplicht voor sommige attesten


Voor de attesten Progressieve tewerkstelling en Ziekteattesten, is het vanaf nu verplicht om de einddatum mee te geven. 1. Contracten overzicht vergroot


We hebben het overzicht van de contracten in de werknemersfiche vergroot, zodat dit overzichtelijker is indien de werknemer meerdere contracten heeft.


Bugfixes 


 1. Fouten bij verwijderen “Read only” documenten


We hebben ervoor gezorgd dat alle documenten die geüpload worden in CheQpoint, achteraf ook terug verwijderd kunnen worden. Ook documenten die het attribuut “Read only” hadden bij het uploaden. 1. KM berekening doen op basis van In dienst datum


Vroeger bepaalden we of een werknemer moest meegenomen worden in de KM berekening, op basis van de planning van de werknemer. Indien de werknemer geen planning had voor een bepaalde maand, deden we geen KM berekening. Dit zorgde ervoor dat iemand die in dienst was, maar nog geen planningsitems had, ook geen KM berekening had. Hierop blokkeerde de export naar het sociaal secretariaat, omdat er een KM berekening ontbrak voor iemand die ze willen exporteren.


We hebben er nu voor gezorgd dat de KM berekening loopt voor een werknemer, als die tijdens de berekeningsperiode in dienst is, ongeacht of de werknemer planningsitems heeft of niet. Zo zijn we zeker dat we het aantal kilometers kunnen berekenen en dus de export naar het sociaal secretariaat niet blokkeren.