Personen

Deze module omvat alles wat te maken heeft met kandidaten, uitzendkrachten, inschrijvingsgegevens, CV's,...

PER0010 - Soorten statuten
WAT? In elke personenfiche kan een lijst aangevuld worden met verschillende statuten onder het tabblad 'Statuten'. Uit deze lijst van toegevoe...
Ma, 28 Dec, 2020 at 2:27 PM
PER0011 - EXTRA - Gelegenheidswerknemers
WAT? Gelegenheidsarbeiders zijn werknemers die 'op afroep' in bepaalde sectoren (horeca, tuinbouw, landbouw) met korte contracten tewerkgestel...
Do, 18 Jul, 2019 at 9:24 AM
PER0012 - Loopbaanportfolio’s laaggeschoold of middengeschoold
WAT? Deze doelgroepvermindering kent gedurende acht kwartalen een lastenverlaging toe aan werkgevers die jonge werknemers in dienst nemen. Ze bestaat ui...
Do, 18 Jul, 2019 at 11:03 AM
PER0013 - Oudere werknemers, niet-werkende werkzoekende ouderen
WAT? U kan voor oudere werknemers een doelgroepvermindering aanvragen. Gedurende 8 kwartalen wordt de werkgever volledig vrijgesteld van de RSZ-bijdrage...
Do, 18 Jul, 2019 at 3:37 PM
PER0014 - Studenten
WIE? Kunnen als student worden beschouwd: de jongeren van 15 jaar of ouder die niet meer aan de voltijdse leerplicht onderworpen zijn. Iedere bezoldigde...
Di, 19 Jan, 2021 at 7:43 AM
PER0015 - Overuren en ADV-tellers
WAT? In deze extra (betalende) module zijn er momenteel 2 soorten tellers die bijgehouden kunnen worden. Een teller voor overuren en een teller voor ADV-ur...
Ma, 15 Jun, 2020 at 11:50 AM