Contract Redesign

CR011 - Cycli en roosters (Contract Redesign)
Een rooster wordt gebruikt om op voorhand de vaste wekelijkse uurroosters aan te maken bij een klant. Bij de opmaak van een contract kan er een keuze worden...
Ma, 6 Sep, 2021 at 2:59 PM
CR012 - Loon- en facturatieformules op contract (Contract Redesign)
Loon- en facturatieformules op contract Welke formules zijn zichtbaar? Op de detailpagina van een contract zie je onderaan welke loon- en facturatieformul...
Ma, 6 Sep, 2021 at 3:02 PM
CR013 - Volcontinu (Contract Redesign)
Volcontinu Wanneer een uitzendkracht werkt in een volcontinu stelsel, dan: is dit gekoppeld aan een referentieperiode die kan oplopen tot maximaal 1 jaa...
Ma, 6 Sep, 2021 at 3:01 PM
CR014 - Weekendoverbrugging (Contract Redesign)
Weekendoverbrugging Er zijn uitzendkrachten die enkel en alleen in het weekend werken. Zij werken bijvorbeeld 2 dagen in de week voor een totaal van 24 uur...
Ma, 6 Sep, 2021 at 2:59 PM
CR015 - ADV uren (Contract Redesign)
ADV uren Wanneer er in een onderneming wekelijks meer wordt gewerkt dan het gemiddeld uurregime dienen deze extra uren te worden gecompenseerd d.m.v. compe...
Di, 10 Aug, 2021 at 12:13 PM
CR016 - Hoe worden de werkregime gegevens berekend? (contract redesign)
Hoe worden de werkregime gegevens berekend? Stelsel Wordt steeds ingevuld met het aantal dagen met meer dan 0 uur op het rooster. Uren/week FT Indien he...
Di, 22 Jun, 2021 at 4:46 PM
CR017 - Master- en subcontracten (contract redesign)
Master- en subcontracten Wanneer de begin- en einddatum van een contract in een verschillende week liggen spreken we van een mastercontract. Aan een master...
Ma, 11 Okt, 2021 at 1:45 PM
CR018 - Bereken afstand (Contract Redesign)
Bereken afstand Teneinde de kilometervergoeding, sociaal abonnement,.. te kunnen berekenen moeten het aantal kilometers gekend zijn dat werknemer aflegt na...
Di, 22 Jun, 2021 at 4:46 PM
CR019 - Bereken uurloon (contract redesign)
Bereken uurloon Bij sommige klant-gebruikers wordt er een maandloon gehanteerd i.p.v. een uurloon. De verloning binnen PratoFlex heeft echter steeds nood a...
Di, 22 Jun, 2021 at 4:46 PM
CR020 - Coëfficiënt (Contract Redesign)
Coëfficiënt Instellen coëfficiënten In de klantenfiche kan je de coëfficiënten instellen die worden gehanteerd. Bij het instellen van een coëffic...
Di, 22 Jun, 2021 at 4:46 PM